VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Hospodářský výsledek podniku

  • V letech 2014 - 2016 byl vykázán kladný hospodářský výsledek za účetní období.
  • Z výše uvedených ekonomických výsledků vyplývá, že podnik do roku 2016 vykazoval kladný provozní hospodářský výsledek, který následně snižovala položka za zaplacené nákladové úroky.
  • V roce 2017 a déle došlo k propadu výnosů podniku a byla generována ztráta.