CASH FLOW


Cash flow (peněžní tok)

= eviduje a/ stav příjmů / výdajů peněžních prostředků a b/ rozdíl mezi příjmy / výdaji peněžních prostředí za období.

  • Zobrazuje skutečný pohyb peněžních prostředků, kdy je nutno zohlednit časový nesoulad mezi:

    a/ pohybem hmotných prostředků / peněžním vyjádřením,
    b/ faktickým vznikem nákladu / účetním zachycením (mzdové náklady jsou vypočteny za měsíc, výplata je následně).