FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


5/ Zánik podniku

  • Vzniká nezvládnutím krizové situace,
  • prostředky (hmotné / nehmotné / finanční, ...) společnosti se rozdělí mezi a/ vlastníky prostřednictvím procesu likvidace a b/ věřitele prostřednictvím procesu insolvenčního řízení.