CIZÍ KAPITÁL (ZAPŮJČENÉ ZDROJE)


Krátkodobý cizí kapitál tvoří:


  • krátkodobé bankovní úvěry (kontokorentní / revolvingový, lombardní),
  • dodavatelské úvěry (závazky z obchodního styku),
  • zálohy přijaté od odběratelů (odběratelský úvěr),
  • půjčky,
  • částky dosud nevyplacených mezd a platů (závazky k zaměstnancům),
  • nezaplacené daně.