CASH FLOW


 • přírůstky / úbytky peněžních prostředků mají povahu:
  • provozní
   (zvýšení pohledávek představuje úbytek cash flow / zvýšení závazků představuje přírůstek cash flow),
  • investiční
   (pořízení majetku představuje úbytek cash flow v celkové částce pořizovací ceny / prodej nepotřebného majetku CASH flow zvýší),
  • finanční
   (přijetí bankovního úvěru představuje přírůstek cash flow / splátky).