DODAVATELSKÝ ÚVĚR


  • Společnosti si poskytují odklad splatnosti závazků = DODAVATELSKÝ ÚVĚR.
  • Nejčastěji se splatnost pohybuje od 14 do 90 dnů.
  • Za poskytnutí se neplatí žádný poplatek (ani úrok).
  • Poskytovatel musí znát své limity, aby dodavatelské úvěry neohrožovaly ekonomiku společnosti, a to a/ limity celkové a b/ limity pro jednotlivé odběratele.

Prodejce kytarových strun dodá 50 ks strun na fakturu splatnou 14 dní. Struny se prodají v době splatnosti faktury.