4/ ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK


Smyslem řízení pohledávek je:

  • ochránit společnost před vysokým podílem neuhrazených faktur (vázané prostředky / omezení funkčnosti z nedostatku cash-flow),
  • minimalizovat podíl nedobytných pohledávek (potenciální riziko ztráty).

dvě (2) základní dimenze:

  1. prevence
  2. vymáhání