KAPITÁL PODNIKU


Kapitál

= zdroje financování, které podnik používá pro zajištění své činnosti.

Kapitálová struktura podniku určuje, co komu patří, z jakého zdroje majetek společnosti vznikl.


Kapitál podniku tvoří:

  • vlastní kapitál (VK) – vlastní zdroje financování majetku (vklady společníků / zisk z minulých let),
  • záporná hodnota VK = vlastní zdroje, která nemá společnost k dispozici (úvěr / půjčka) = PŘEDLUŽENÍ,
  • cizí kapitál – závazky vůči věřitelům (dodavatel / stát / zaměstnanci / banka / leasing),
  • výše vlastního kapitálu je považována za ukazatel a/ finanční nezávislosti a b/ stability podniku.