VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ


Náklady

= peněžní částky, které musí podnik účelně vynaložit k zabezpečení výnosů. (přímé náklady na tvorbu zájezdu / spotřeba energií / nájemné / mzdové náklady / pojištění / náklady na propagaci / bankovní poplatky / úroky / …)

Rozdíl mezi výnosy / náklady tvoří hospodářský výsledek podniku:

  • převyšují-li výnosy náklady, jde o ZISK (V > N = ZISK),
  • převyšují-li náklady výnosy, jde o ZTRÁTU (V < N = ZTRÁTA).