VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek podniku

POLOŽKA 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tržby za prodej zboží 473 542 444 443 549 798
Náklady vynaložené na prodané zboží 403 458 37 375 463 670
Tržby za zboží a výkony 484 545 463 448 556 802
Přímé náklady výroby a služeb 425 473 397 386 478 701
Přidaná hodnota 403 458 372 375 463 670
Odpisy 111 126 106 77 85 88
Tržby z prodeje DM 187 109 40 0 55 34
Ostatní provozní výnosy 514 849 116 308 785 862
Ostatní provozní náklady 659 939 755 467 285 102
Provozní hospodářský výsledek 162 319 235 231 371 556
Výnosové úroky 74 0 0 0 0 0
Nákladové úroky 74 107 64 448 757 801
Výsledek hospodaření za běžnou činnost 14 212 179 -217 -386 -245
Výsledek hospodaření za účetní období 21 212 179 -217 -386 -245