VLASTNÍ KAPITÁL (POCHÁZÍ OD VLASTNÍKŮ)


Patří mezi zdroje financování / objevuje se v rozvaze na straně PASIV.


  • Základní kapitál – je tvořen peněžními / nepeněžními vklady společníků do společnosti. V s.r.o. / a.s. se vytváří povinně. Jeho výše se zapisuje do OR.
  • Fondy ze zisku (rezervní fondy) – vytvářejí přímo ze zákona.
  • Hospodářský výsledekzisk / ztráta z minulých / současných účetních období.

Záporné hodnoty = ekonomické ztráty společnosti dosáhly hodnot převyšujících kapitál vložený do společnosti = prohospodaření vlastních prostředků = účetní předlužení = prvotní znak možného krizového stavu.