CASH FLOW


Výpočet cash flow

tis. Kč 2023
Peníze (počáteční stav) 2 645
Příjmy (za prodané zájezdy, poskytnuté dopravní služby) 2 223
Výdaje (pronájem kanceláří včetně energií, mzdy, vedení účetnictví, nákup kancelářských potřeb, pohonných hmot, …) - 2 335
Cash flow z provozní činnosti - 112
Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (software na on-line rezervaci a prodej zájezdů) - 81
Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (nepotřebného kancelářského vybavení) 33
Cash flow z investiční činnosti - 48
Krátkodobý úvěr 50
Výplata dividend - 100
Cash flow z finanční činnosti - 50
Cash flow celkem - 210
Peníze (konečný stav) 2 435