FINANCOVÁNÍ / ŽIVOTNÍ CYKLUS PODNIKU


1/ Založení

  • Období hladu – výdaje na investice převyšují příjmy (V > P),
  • financování probíhá ze soukromých zdrojů, úvěrů (prodejna – pokladna / EET / vybavení interiéru / hudební nástroje).

2/ Růst

  • Přetrvávají vyšší výdaje na rozvoj podniku,
  • příjmy postupně vyrovnávají výdaje (letáková akce / slevová karta / počítač s wi-fi pro zákazníky).