MAJETKOVÁ STRUKTURA PODNIKU


Tři (3) základní skupiny:

  • dlouhodobý majetek – v rozvaze je označen jako stálá aktiva (automobil / nábytek / ještěrka),
  • oběžný majetek – v rozvaze je označen jako oběžná aktiva (zásoba výrobků / pohledávky / peníze v pokladně),
  • přechodná aktiva – položky přechodného charakteru mezi majetkem / náklady / výnosy (nájemné uhrazené předem / akontace leasingu / očekávané pojistné plnění).

Majetková struktura podnika