1/ MAJETKOVÁ / KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU


  • Podnikání vyžaduje zdroje (hmotné / finanční / lidské / technické / technologické / časové apod.).
  • Hmotný majetek jsou:
    • nemovitosti (výrobní hala / sídlo cestovní kanceláře),
    • stroje, technika, technologie (PC / server / automobil / online software),
    • suroviny (kov / dřevo / mouka / chmel).

Majetek podniku

= souhrn všech věcí / peněz / pohledávek / jiných majetkových hodnot, které a/ patří podnikateli a b/ slouží k podnikání. Jednotlivé položky majetku se označují jako AKTIVA.

Komplexní schéma majetkové a kapitálové struktury