Úvod

Samostatná činnost (podnikání)

  • Činnost občana ve věku alespoň 18 let za účelem samostatného / nezávislého výdělku na své a/ jméno a b/ účet.

Podnikatel

  • Samostatně / individuálně vykonává a/ na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským / obdobným způsobem, b/ soustavně a za c/ účelem dosažení zisku. (§ 420, odst. 1 Občanského zákoníku)

Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále {BB}).