Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


V tomto případě je základní kapitál 500.000,--, hodnota a/ peněžitého vkladu Kč 200.000,-- a b/ nepeněžitého vkladu stanovená znalcem Kč 360.000,--. Vklady jsou tímto splaceny.

Hodnota vlastního kapitálu společnosti v okamžiku založení činí Kč 560.000,--.

Vlastní kapitál představuje nárok společníka cyklistického obchodu – Jana Begera – na majetek, který podnik spravuje.