2/ OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


OSVČ je termín používaný v českých zákonech o a/ dani z příjmů, b/ sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění pro fyzickou osobu, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti (živnostník / samostatný zemědělec / samostatně výdělečný umělec / soudní znalec atd.).


OSVČ má tato práva / povinnosti:

  • podniká pod svým jménem (Josef Novák – účetní),
  • ručí celým svým majetkem.