OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


Rozdělení živností

Ohlašovací živnosti jsou provozované na základě živnostenského oprávnění, které vzniká dnem ohlášení. Stačí splnit všechny předepsané podmínky a ohlásit zahájení činnosti.


Dělí se na:

  • řemeslné – podmínkou je odborná způsobilost (kovářství / zámečnictví / kosmetické služby, ...),
  • vázané – podmínkou je odborná způsobilost (oční optika / vedení účetnictví / oceňování majetku / autoškola, ...),
  • volné – odborná způsobilost není podmínkou (ubytovací služby / realitní činnost / velkoobchod a maloobchod, ...).

Koncesované živnosti jsou vydávané na základě koncese, podmínkou je odborná způsobilost.

Živnostenský úřad rozhodne o udělení koncese do třiceti (30) dnů.