1/ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OSOBY (IČO / IČ)


Jedná se o unikátní osmimístné identifikační číslo právnické / podnikající fyzické osoby (živnostníka / soukromého podnikatele).


Podoba IČO:

  • Složeno z osmi číslic, poslední číslice je kontrolní.
  • Vždy unikátním identifikačním číslem firmy / podnikatele.
  • Jednou přidělené IČOnesmí být přiděleno jinému podnikatelskému subjektu (ani v případě zániku firmy).
  • Stejné IČO si může ponechat jen ten podnikatelský subjekt, který změnil svou právní formu (přeměna z živnosti na s.r.o.).
  • Současně platí, že každý subjekt může mít pouze jedno IČO. A to i v případě, že se zabývá různými podnikatelskými činnostmi.