Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

5/ Zápis společnosti do obchodního rejstříku

  • O zapsání společnosti {BB} do obchodního rejstříku dostane její jednatel od rejstříkového soudu Rozhodnutí o zápisu, které je doporučeně zasláno do sídla zakládané společnosti.
  • Zápisem do obchodního rejstříku fakticky vzniká společnost s ručením omezením a tímto dnem nastává povinnost vést účetnictví.
  • Společnosti je přiděleno IČO (037 42 325).

6/ Registrace společnosti u finančního úřadu

  • První z povinností společnosti je registrace firmy u místně příslušného finančního úřadu.