SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM (S.R.O.)


Ručení


Společníci ručí společně / nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.


Společníci již nyní ručí solidárně do výše souhrnu všech nesplacených prostředků.