6/ DLP

DLP / 10

Řešení zadání ve své fiktivní firmě vypracujte písemně jako součást úkolů ze cvičení. Vypracovaná zadání odevzdávejte pravidelně po každém cvičení.

Úkoly

  1. SWOT analýza podnikání formou a/ OSVČ nebo b/ s.r.o. 1, 2
  2. Připravte žádost o zápis firmy do obchodního rejstříku / registru živnostenského podnikání. 1, 2
  3. Zhodnoťte DLP formou SWOT analýzy z pozice a/ obsahu / srozumitelnosti a b/ ostatního přínosu. 1