Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

2/ Složení vkladů


Způsob složení vkladu byl stanoven na základě společenské smlouvy společnosti {BB} a bylo zvoleno složení části vkladů na bankovní účet a zbytek formou nepeněžitého vkladu (automobil / počítač / telefony / vybavení prodejny – nábytek / pulty / nářadí / stojany, …).

Nejjednodušší způsob je založení nového bankovního účtu na jméno správce vkladů a složení vkladů na tento účet.

Banka na vyžádání vydá potvrzení o složení vkladů a o jeho výši.

K vydání tohoto potvrzení vyžaduje banka předložení zakladatelské listiny.