Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

1/ Sepsání / podpis společenské smlouvy


Společenská smlouva musí obsahovat:

  1. jména / bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
  2. určení správce vkladu,
  3. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník.

Náklady jsou cca 6.000 Kč za práci notáře a cca 4.000 Kč na kolky pro založení právnické osoby