Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

1/ Sepsání / podpis společenské smlouvy


Sepsáním a podpisem společenské smlouvy je založena společnost s ručením omezeným.


Tuto smlouvu je nutné sepsat formou notářského zápisu. Společenská smlouva musí obsahovat:

  1. firmu / sídlo společnosti,
  2. určení a/ společníků uvedením firmy, b/ názvu / sídla právnické osoby, c/ jména a bydliště fyzické osoby,
  3. předmět podnikání (činnosti),
  4. výši základního kapitálu a vkladu každého společníka včetně způsobu / lhůty splácení vkladu.