OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


Registrace OSVČ

  1. Všichni podnikatelé musí splnit všeobecné podmínky provozování živnosti (§ 6 živnostenského zákona), a to svéprávnost / bezúhonnost.
  2. Nutnost vyplnit Jednotný registrační formulář (JRF) na kterémkoliv živnostenském úřadě.

Díky JRF můžeme provést najednou všechny potřebné / volitelné registrace / ohlášení.

Potřebné (zahájení živnosti / registrace k dani z příjmu / oznámení zdravotní pojišťovně / správě sociálního zabezpečení).

Volitelné (registrace k silniční dani / DPH / dani z příjmů za zaměstnance).

Výpis z rejstříku trestů už nepotřebujeme, úřad si jej zajistí sám.