OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


OSVČ má tato práva / povinnosti:

  • do určitého obratu (dáno zákonem) může účtovat v soustavě daňové evidence, dříve jednoduchého účetnictví,
  • do určitého obratu (dáno zákonem) nemusí prokazovat náklady, ale může je uplatňovat paušálně,
  • do určitého obratu (dáno zákonem) nemusí být plátcem daně z přidané hodnoty,
  • na rozdíl od právnických osob nemusí být zapsána v Obchodním rejstříku.