Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Získání živnostenského oprávnění


Pro založení společnosti s ručením omezeným musí majitel vykonat následujících úkony:

  1. stvrdit zakladatelskou listinu formou notářského zápisu (bude pouze jeden majitel a tedy jednatel),
  2. složit základní kapitál společnosti (v penězích, nebo nepeněžitým vkladem, v tomto případě celkem 500.000 Kč),
  3. získat živnostenská oprávnění,
  4. podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku,
  5. registrovat společnost u finančního úřadu.