Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

3/ Získání živnostenských listů


Při zakládání právnické osoby je žadatel povinen a/ ohlásit nové živnosti živnostenskému úřadu a b/ požádat o vydání živnostenských listů.

Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře Ohlášení živnosti pro právnickou osobu, ke kterému je třeba doložit požadované přílohy.

Ohlášení živnosti pro právnickou osobu