OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


Registrace OSVČ

  1. Zjistíme, zda naše činnost podléhá EET (elektronické evidenci tržeb) a podle toho podnikneme příslušné kroky.
  2. Pokud se zaregistrujeme i jako plátce DPH, vedeme evidenci podle zákona o DPH.
  3. Pokud používáme auto pro podnikání, platíme čtvrtletně zálohy na silniční daň a po konci roku podáme daňové přiznání.
  4. Po skončení roku a/ stanovíme zisk (rozdíl mezi příjmy a výdaji), b/ podáme daňové přiznání k dani z příjmu a c/ zaplatíme daň z příjmu, d/ dále podáme přehledy příjmů pro účely zdravotního a sociálního pojištění a zaplatíme pojištění.