Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Přílohy ohlášení

Závazné přílohy ohlášení živnosti jsou:

  • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
  • doklad o zaplacení správního poplatku Kč 1.000,-- za každou ohlašovanou živnost,
  • doklady o odborné způsobilosti,
  • čestné prohlášení odpovědného zástupce,
  • doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (zakladatelská listina),
  • v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu, souhlas majitele bytu a výpis z katastru).