4/ UŽÍVANÉ ZKRATKY


  • DPH – daň z přidané hodnoty
  • DPPO – daň z příjmů právnických osob
  • DPFO – daň z příjmu fyzické osoby
  • JRF – jednotný registrační formulář
  • EET – elektronická evidence tržeb
  • IČO – identifikační číslo organizace
  • DIČ – daňové identifikační číslo
  • OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná
  • s.r.o. – společnost s ručením omezeným