Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

4/ Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku


Oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně

Výpis z katastru nemovitostí

  • Návrh na zápis do obchodního rejstříku byl podán u příslušného rejstříkového soudu v Hradci Králové.
  • Návrh na zápis podepsal jednatel Jan Beger, kdy jeho podpis byl úředně ověřen.