OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ (OSVČ)


OSVČ může svou činnost vykonávat jako hlavní / vedlejší.


Podnikání jako hlavní činnost:

  • podnikatel nemá žádný jiný příjem,
  • od měsíce, ve kterém zahájí svou hlavní podnikatelskou činnost se stává plátcem povinných minimálních záloh na zdravotní / sociální pojištění.

Podnikání jako vedlejší činnost:

  • podnikatel vykonává zaměstnání / pobírá invalidní / starobní důchod (dle Živnostenského zákona),
  • v prvním roce podnikání nemusí odvádět zálohy za zdravotní a sociální pojištění a v dalším roce jsou tyto zálohy stanoveny ze skutečného zisku.