Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Náležitosti ohlášení

  • Obchodní jméno / sídlo společnosti – Begy Bikes, s.r.o., 1. května 78, Hradec Králové, 500 02,
  • identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem – jednatel: Jan Beger,
  • údaje týkající se osoby odpovědného zástupce (dle situace),
  • předmět podnikání – velkoobchod / maloobchod, pořádání kurzů a školení, servis jízdních kol,
  • identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,
  • provozovnu, pokud je zřízena - 1. května 78, Hradec Králové, 500 02.