6/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

  1. Popište a/ strukturu rozhodovacího procesu a b/ rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1, 2
  2. Uveďte z praxe firmy tři (3) příklady špatně a tři (3) příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů: a/ čas, b/ personalistika, c/ finance, d/ marketing a e/ produkce / technika / technologie / IT. 1, 2
  3. a/ charakterizujte postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a b/ definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste nepřekročili. 1, 2