ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Obecné zásady rozhodování v podmínkách nejistoty:

  • v případě okamžitého rozhodování je nutno spoléhat na odhad / úsudek, tedy intuitivní / empirické metody,
  • je-li na řešení problému dostatek času, je vhodné získat další informace (komplexní analýza),
  • pokud možno vyloučit nezvratná řešení,
  • vybrat nejhorší možnou situaci a hledat způsoby, jak se jí účinně bránit.