STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


B/ Analýza a formulace problémů

  • Cílem je bližší poznání problémové situace, vyžadující řešení.
  • Posouzení / zhodnocení příčiny daného problému (nevhodné podmínky pro cyklistiku během zimy).
  • Specifikace podstatných stránek / faktory problému.
  • Vazby / stanovení cíle řešení problému.

Příklad

Dochází k většímu propadu objemu prodeje oproti ostatním měsícům. Je třeba učinit opatření, kterými bude {BB} u evidovaného poklesu do budoucna čelit.