ROZHODOVACÍ PROCESY


A/ Rozhodování v podmínkách jistoty

  • Relativně jednoduché, je-li stanoven a/ jeden jednoznačný cíl nebo b/ pokud jsou cíle v doplňkovém nebo neutrálním vztahu.
  • Každé variantě odpovídá jistý užitek, kdy vybereme variantunejlepším účinkem (uložení peněz na termínový vklad s pevnou úrokovou sazbou).
  • Při konkurenčních cílech je rozhodovatel nucen rozhodnout podle kritérií, která jsou často ve vzájemně negativním vztahu (alternativa vhodnější podle jednoho kritéria je nutně méně výhodná z hlediska druhého kritéria).