Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Při výběru vhodného internetového e-shopu bylo kromě pořizovacích nákladů přihlédnuto k:

  • rozsahu záběru e-shopu (zda se shoduje se specializací cykloobchodu),
  • možnosti rozšiřování o další služby, lepší výkon podpory (helpdesk),
  • míře automatizace systému (proces tvorby on-line objednávky / další on-line aktivity – marketing / vyhledávání / prezentace / prodej / zpětná vazba od klienta).

Jednoduchý systém přijde společnost na tisíce korun ročně. Propracovanější systémy, které jsou používány pro tvorbu produktu / jeho nacenění / inventarizaci / evidenci objednávek / na desetitisícestatisíce korun.