DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY


Špatně strukturované rozhodovací problémy

  • Pro špatně strukturované rozhodovací problémy je vlastní:

    • existence většího počtu faktorů, ovlivňujících řešení daného problému. Některé z těchto faktorů nejsou přesně známy, pouze část je kvantifikovatelná a existují mezi nimi složitéproměnlivé vazby,
    • náhodnost změn, kde řešení problému probíhá (náhodné změny technologického / technického / ekonomického / sociálního okolí),
    • existence většího počtu kritérií hodnocení variant řešení.