ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Pravidlo maximax

  • Optimistický rozhodovatel (vybere variantu s nejlepším výsledkem).
  • U každé varianty uvažuje maximální hodnotu kritéria (nejlepší možnost).
  • Vybírá nejpříznivější hodnotumaximálních hodnot.

Laplaceovo kritérium

  • Pokud neznáme pravděpodobnost jednotlivých scénářů všechny jsou stejně pravděpodobné (princip stejné věrohodnosti)
  • Zvolí tu variantu, které odpovídá nejvyšší střední hodnota užitku.