ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

  • Rozhodovateli nejsou známy pravděpodobnosti jednotlivých stavů (finance / personál / čas / technika / technologie).
  • Neexistuje jediné obecně přijatelné pravidlo rozhodování.

Pravidlo maximin (Waldeovo kritérium)

  • Uplatňuje pesimistický rozhodovatel (očekává nejhorší výsledek a vybere z nejhorších výsledků ten nejlepší).
  • U každé varianty uvažuje minimální hodnotu kritéria (nejhorší možnost).
  • Vybírá maximální hodnotuminimálních hodnot.