DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY


Špatně strukturované rozhodovací problémy

  • Problémy řešené zpravidla na vyšších úrovních řízení (rozhodování o vytvoření společného podniku / o organizační struktuře / o technologických inovacích atd.).
  • Svým charakterem jsou vždy nové / neopakovatelné.
  • Řešení vyžaduje tvůrčí přístup / využití zkušeností.