ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Hurwiczovo kritérium

  • V úvahu bere a/ nejvyšší, i b/ nejnižší užitek příslušející každé variantě.
  • Volí tu variantu, které přísluší nejvyšší hodnota kombinace těchto užitků (realistické pravidlo).

Obecný příklad

Podnikatel se rozhoduje o variantách velikosti nového podniku, ale zisk závisí na neznámé velikosti poptávky, vydavatel časopisu se rozhoduje o velikosti jeho nákladu, přičemž prodej je nejistý.