STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


D/ Stanovení kritérií hodnocení variant

  • Kritéria hodnocení mohou být buď a/ kvantitativní (vyjádřeny číselně), nebo b/ kvalitativní (vyjádřeny pouze slovně).
  • Kritéria pro hodnocení variant rozhodovacího problému by měla splňovat určité požadavky:

    • úplnost (soubor kritérií by měl umožnit posoudit / zhodnotit všechny přímé / nepřímé / pozitivní / negativní důsledky variant),
    • neredundance (každý aspekt by měl vcházet do hodnocení pouze jednou).

Příklad

Hlavním kritériem jsou náklady na realizaci jednotlivých variant řešení. Nejvyšší náklady představuje varianta rozšíření nabídky o prodej a servis lyží.