ROZHODOVACÍ PROCESY


B/ Rozhodování v podmínkách rizika

  • Využívá teorie pravděpodobnosti.
  • Rozhodovatel a/ zná možné budoucí situace, které mohou nastat, a tím b/ důsledky variant při těchto stavech, kdy c/ současně zná i pravděpodobnost těchto stavů.

Příklad

Majitel {BB} se rozhoduje, kolik má objednat jízdních kol značky Orbea napříč jednotlivými měsíci, když přesně neví, kolik zákazníků si kolo zakoupí. Ze statistik prodejnosti z minulých let je schopen hrubě odhadnout velikost objednávky.