STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

E/ Hodnocení / výběr varianty k realizaci

  • Výběr varianty řešení, která splňuje nejlépe cíle řešení.
  • Proces hodnocení variant je zpravidla dvoufázovým procesem:

    • v první (1) fázi se vylučují varianty, které nesplňují některé cíle řešení rozhodovacího problému,
    • v druhé (2) fázi probíhá posuzování celkové výhodnosti přípustných variant, jehož výsledkem je určení nejvýhodnější (optimální) varianty, nebo stanovení tzv. preferenčního uspořádání variant, tj. jejich seřazení podle celkové výhodnosti.

Příklad

Rozhodnutí – stanovení priority majitelem {BB} do budoucna: zaměřit se na nový / širší rozsah sortimentu (sportovní oblečení nejen pro cyklisty, ale i pro koloběžkáře a běžce) / zařadit běžeckou obuv / vyjednat u dodavatelů výhodnější cenové podmínky.