PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / OBSAH

Rozhodovací procesy

Obsah prezentace

1/ PODSTATA ROZHODOVÁNÍ

2/ STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

3/ DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY

4/ ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY / RIZIKA / NEJISTOTY

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES

6/ DLP

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / ÚVOD

Úvod

Rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů.

Všichni manažeři na řídících úrovních dělají rozhodnutí (otevření nové pobočky / přijetí nového pracovníka / nákup kancelářských potřeb).

ROZHODOVÁNÍ je nedílnou složkou sekvenčních (postupných) manažerských funkcí.

Nejvýrazněji se uplatní / projevíplánování, kdy tvorba plánu představuje velké množství důležitých rozhodnutí.


Pro snazší pochopení problematiky je text doplněn konkrétními příklady na firmě, zaměřené na podnikání v oblasti sportu, cyklistiky - Begy Bikes, s. r. o. (dále jako {BB}).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 01

1/ PODSTATA ROZHODOVÁNÍ


Rozhodovací procesy

 • Řešení rozhodovacích problémů, tj. problémů s více (alespoň dvěma (2)) variantami řešení ({BB} řeší výběr značek jízdních kol, které budou pro zákazníky nejvíce atraktivní).

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 02

PODSTATA ROZHODOVÁNÍ

Rozhodování má dvě (2) stránky:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 03

2/ STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


Náplň ROZHODOVACÍCH procesů dělíme do určitých logických bloků / etap.

Velmi často se používá dělení do šesti (6) následujících etap:

 1. identifikace ROZHODOVACÍHO problému (snížený zájem o cyklistiku v zimních měsících),
 2. analýza / formulace problému (propad prodeje v zimních měsících),
 3. tvorba variant řešení (prodej a servis lyží / rozšíření nabídky o sportovní oblečení / běžecké boty),
 4. stanovení kritérií hodnocení variant (finanční náklady),
 5. hodnocení / výběr varianty určené k realizaci (optimální varianta) (širší rozsah sortimentu – sportovní oblečení nejen pro cyklisty / běžecká obuv),
 6. realizace zvolené varianty (speciální zimní katalog / reklamní kampaň / marketingová propagace).
PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 04

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


A/ Identifikace rozhodovacích problémů


Příklad

Logo {BB} Společnost {BB} řeší problém s nižšími zisky v zimních měsících, které jsou dlouhodobě komplikovaným obdobím.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 05

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


B/ Analýza a formulace problémů


Příklad

Dochází k většímu propadu objemu prodeje oproti ostatním měsícům. Je třeba učinit opatření, kterými bude {BB} u evidovaného poklesu do budoucna čelit.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 06

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


C/ Tvorba variant řešení

Příklad

Existují možnosti zaměřit se v zimních měsících na prodej / servis lyží, rozšířit nabídku o sportovní oblečení, zkrátit otevírací dobu a tím snížit náklady. Další možností je zvýšit marketingovou podporu obchodů.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 07

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


D/ Stanovení kritérií hodnocení variant

Příklad

Hlavním kritériem jsou náklady na realizaci jednotlivých variant řešení. Nejvyšší náklady představuje varianta rozšíření nabídky o prodej a servis lyží.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 08

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ

E/ Hodnocení / výběr varianty k realizaci


Příklad

Rozhodnutí – stanovení priority majitelem {BB} do budoucna: zaměřit se na nový / širší rozsah sortimentu (sportovní oblečení nejen pro cyklisty, ale i pro koloběžkáře a běžce) / zařadit běžeckou obuv / vyjednat u dodavatelů výhodnější cenové podmínky.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 09

STRUKTURA ROZHODOVACÍCH PROCESŮ


F/ Realizace zvolené varianty


Příklad

Vydání speciálního zimního katalogu „PŘIPRAVTE SE NA SEZÓNU“, s cenově výhodnějšími podmínkami. Reklamní kampaň realizována prostřednictvím sociálních sítí / rádiu / tisku.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 10

3/ DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY

Dobře strukturované rozhodovací problémy

(též jednoduché / programovatelné / resp. algoritmizovatelné)


Obecný příklad

Jako příklad dobře strukturovaných problémů lze uvést rozhodování o vytížení výrobní linky v automobilce / potvrzení rezervace zájezdu v cestovní kanceláři / rozhodnutí o přijetí uchazeče na střední školu / příprava pacienta na operaci v nemocnici atd.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 11

DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY


Špatně strukturované rozhodovací problémy

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 12

DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY


Špatně strukturované rozhodovací problémy

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 13

DOBŘE / ŠPATNĚ STRUKTUROVANÉ PROBLÉMY


Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení

Typy rozhodovacích problémů podle úrovně řízení

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 14

4/ ROZHODOVACÍ PROCESY ZA JISTOTY / RIZIKA / NEJISTOTY


PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 15

POSTOJ ROZHODOVATELE K RIZIKU


Při rozhodování za rizika / nejistoty hraje významnou roli postoj rozhodovatele k riziku.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 16

ROZHODOVACÍ PROCESY


A/ Rozhodování v podmínkách jistoty

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 17

ROZHODOVACÍ PROCESY


B/ Rozhodování v podmínkách rizika


Příklad

Majitel {BB} se rozhoduje, kolik má objednat jízdních kol značky Orbea napříč jednotlivými měsíci, když přesně neví, kolik zákazníků si kolo zakoupí. Ze statistik prodejnosti z minulých let je schopen hrubě odhadnout velikost objednávky.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 18

ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty


Pravidlo maximin (Waldeovo kritérium)

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 19

ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Pravidlo maximax


Laplaceovo kritérium

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 20

ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Hurwiczovo kritérium


Obecný příklad

Podnikatel se rozhoduje o variantách velikosti nového podniku, ale zisk závisí na neznámé velikosti poptávky, vydavatel časopisu se rozhoduje o velikosti jeho nákladu, přičemž prodej je nejistý.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 21

ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty


Problém prodavače párků

Počet návštěvníků víkendové kulturní akce záleží na tom, jaké bude o víkendu počasí (slunce x déšť). Stánkař ví, že si u něj koupí párek každý pátý návštěvník kulturní akce.

Zisk z každého prodaného párku je Kč 10,00. Pokud mu nějaké párky zůstanou, ztráta z každého neprodaného je Kč 5,00.

Kolik párků si má stánkař nakoupit před víkendovou akcí, aby maximalizoval zisk?

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 22

ROZHODOVACÍ PROCESY


C/ Rozhodování v podmínkách nejistoty

Obecné zásady rozhodování v podmínkách nejistoty:

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 23

5/ SOUHRNNÝ PŘÍKLAD / BEGY BIKES


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Logo {BB}

V době, kdy minimálně 70 % českých sportovců vyhledává / porovnává / nakupuje sportovní vybavení online, se přítomnost na internetu stává pro všechny společnosti / obchody s tímto sortimentem existenční nutností.

Počet produktů prodaných přes internet neustále roste, zákazníci hledají co nejširší nabídku a nejpohodlnější nákup.

Výše uvedeného stavu si je majitel {BB} vědom a rozhodl se o zavedení možnosti nákupu vybraného zboží prostřednictvím internetu.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 24


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Cest, jak nabídku na internet dostat, je několik. Firma zvažovala následující varianty:

 • pouhé zobrazení svých produktů na webových stránkách,
 • pořízení internetového e–shopu umožňujícího realizaci prodeje.

Hlavním důvodem pro pořízení internetového e-shopu je větší a/ objem celkového prodeje a b/ úspora práce.

Kamenné obchody mají omezenou kapacitu, přes internet je možné prodat vlastní produkty mnohem většímu množství zákazníků.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 25


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Při výběru vhodného internetového e-shopu bylo kromě pořizovacích nákladů přihlédnuto k:

 • rozsahu záběru e-shopu (zda se shoduje se specializací cykloobchodu),
 • možnosti rozšiřování o další služby, lepší výkon podpory (helpdesk),
 • míře automatizace systému (proces tvorby on-line objednávky / další on-line aktivity – marketing / vyhledávání / prezentace / prodej / zpětná vazba od klienta).

Jednoduchý systém přijde společnost na tisíce korun ročně. Propracovanější systémy, které jsou používány pro tvorbu produktu / jeho nacenění / inventarizaci / evidenci objednávek / na desetitisícestatisíce korun.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 26


Souhrnný příklad - Begy Bikes s.r.o.

Po důkladné analýze nabídky jednotlivých řešení bylo rozhodnutopořízení základního internetového e-shopu umožňujícího:

 • on-line výběr – z dostupných / zajistitelných produktů,
 • on-line tvorbu objednávky – bez potřeby kontrol,
 • on-line prodej – generovaná smlouva, on-line platby,
 • možnost měnit nabízené produkty přímo zaměstnancem cykloobchodu.

Výhodou je fakt, že {BB} nemusí na začátku investovat vysokou částku za sofistikované webové řešení na míru, protože firma poskytující e-shop umožňuje službu hradit formou měsíčních plateb.

PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 27

6/ DLP

DLP / 08

Konečné řešení zadání ve své fiktivní firmě student vypracuje písemně. Vypracovaná zadání bude student odevzdávat pravidelně po každém cvičení s tím, že v závěru bude moci sám porovnat, nakolik bylo jeho podnikatelské rozhodování v jednotlivých problematikách konzistentní a zda by bylo schopno obstát v praxi.

Úkoly

 1. Popište a/ strukturu rozhodovacího procesu a b/ rozdělení jednotlivých rozhodovacích pravomocí mezi zaměstnance. 1, 2
 2. Uveďte z praxe firmy tři (3) příklady špatně a tři (3) příklady dobře strukturovaných rozhodovacích problémů: a/ čas, b/ personalistika, c/ finance, d/ marketing a e/ produkce / technika / technologie / IT. 1, 2
 3. a/ charakterizujte postoj k riziku při podnikatelském rozhodování ve firmě a b/ definujte vlastní hranici podnikatelského rizika, kterou byste nepřekročili. 1, 2
PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 28

DLP

 

Klíč k zadání DLP

Vysvětlivky číselného označení zdrojů, kde lze najít informace, potřebné pro zpracování zadané otázky.

 • 1 - prezentace ke cvičení,
 • 2 - internetové stránky / vyhledávače,
 • 3 - veřejně dostupné registry,
 • 4 - literatura.
PREZENTACE / ZMNG [C] / 08 / 29

DLP

 

Pokyny pro zasílání úkolů

DLP se bude zpracovávat průběžně dle zadaných úkolů z konce každého cvičení.

DLP má podobu dokumentu (formát WORD / PDF). Další formální náležitosti jsou uvedeny v sekci OBECNÉ INFORMACE, část DLOUHODOBÝ PROJEKT.

Vypracování úkolů ze cvičení zasílejte průběžně vždy do dalšího cvičení prostřednictvím e-mailu na stránkách www.halek.info.

Každé vypracování označte pořadovým číslem cvičení, ze kterého pochází zadání.

Vždy po 3. / 6. / 9. cvičení bude kontrolována formální / obsahová úplnost odevzdaných DLP.


2024-07-12 21:40:44 / konec výpisu prezentace